Brochure aanvragen

Kansen in het buitenland

Ons ideaal is een sterk netwerk van investeerders, ontwikkelaars en uitvoerende partijen die met elkaar bijdragen aan het succes van Samen Investeren. Ook internationaal krijgt dit steeds meer vorm. Naast de warme connecties in Canada ontstaan er ook opties in Europa. We doen gedegen onderzoek naar de opties die we aangereikt krijgen. Als de cijfers en het gevoel kloppen gaan we over tot aankoop. Zo kan onze impact tot over de landsgrenzen reiken. 

Huidige internationale projecten

In Canada richten we ons na een grondige oriëntatie ter plaatse binnen vier verschillende projecten op wonen in de brede zin van het woord. In het noorden van Ontario zijn bestaande woningen tegen relatief goede prijzen aan te kopen en inmiddels hebben we 25 woningen verworven.

Nieuwe mijnbouwprojecten hebben de komende jaren grote impact op de vraag naar, beschikbaarheid en prijsstelling van woningen. We leveren een bijdrage aan deze woningbouwopgave met degelijke en goede huisvesting voor harde werkers.

In Toronto zijn de prijzen van woningen skyhigh. Dat zorgt ervoor dat kopers meer landinwaarts trekken naar steden als Kitchener, London en Stratford. BMI heeft hier de laatste jaren een goede relatie opgebouwd met het stadsbestuur door diverse ingewikkelde vastgoedtrajecten tot een goed einde te brengen. Vanuit die vertrouwensrelatie komt er nu sneller draagvlak voor nieuwe initiatieven.

Vanuit deze opstart ontwikkelen we samen met BMI plannen om ook maatschappelijke projecten op te zetten. Tegelijk stellen we ons bij elk project de vraag hoe we voor de betreffende doelgroep meerwaarde kunnen bieden. Dat betreft concreet zaken als duurzaam bouwen, bevorderen van sociale cohesie en het creëren van een gezonde en prettige leefomgeving.

The Hillside Homes

Het begon langs Daly Avenue in Stratford met de overname van een vastgelopen ontwikkeling met woonbestemming. Het doel was in kort bestek bouwkavels te verkopen, maar mede vanwege een positieve ontwikkeling in zowel de houtprijzen als de verkoopprijzen, resulteert dit nu in bouw en verkoop van The Hillside Homes.

Residence Mornington

Iets verderop ligt de statige Residence Mornington wat dienst deed als verzorgingstehuis. Dit recent aangekochte pand kunnen we transformeren naar wonen in de nabijheid van zorg. Er is echter ook grote vraag naar studentenhuisvesting door de University of Waterloo in Stratford.

Lot44

Meer in het centrum van de stad ligt Lot44, een saai uitziend pand dat inmiddels een metamorfose heeft ondergaan en bijna verhuurklaar is. Vanaf april zijn 5 units op de 1e etage verhuurklaar en zullen gretig aftrek vinden onder de vele toeristen die cultuurstad Stratford jaarlijks telt.

Internationaal ontwikkelen

Ontwikkeling portefeuille Canada

Zoals in veel gevallen baant het netwerk de weg. Justus, John en Paul Veldman (v.l.n.r.) wonen in Canada. Hun broer is vriend en plaatsgenoot van compagnon Sander Eskes. Zo ontstond het gesprek over ons investeerdersnetwerk en de vastgoedactiviteiten van BMI in Ontario, die na een voorbereiding van twintig jaar op doorbreken stonden.

Onderzoek Portugal

Op dit moment doen we onderzoek naar een aantal vastgoedobjecten in Portugal. Wanneer dit vaste vormen krijgt delen we deze nieuwe kansen met ons netwerk.