Brochure aanvragen

Amersfoort | businesscenter

Dit project is onlangs verkocht.

Kantoorruimte staat ter discussie. Grote kantoren lijken hun langste tijd te hebben gehad nu steeds meer mensen de voordelen van thuiswerken ontdekken. Maar niemand kan zonder collegiaal contact, dus juist flexibel werken, op minder vierkante meters dan voorheen wint aan belangstelling.

Op Hardwareweg 26-40 in Amersfoort bieden we die plek. In de basis met een aantal grotere bedrijven, maar aangevuld met het businesscenter concept Everywhere4U. Zo werken we voor dit pand aan een duurzame exploitatie. Centraal in Nederland vergaderen? Het is hier mogelijk voor relaties van Samen Investeren.

Om dit pand kun je niet heen en iedereen die in De Hoef werkt kent het. De Hoef is een prominent ontwikkelgebied met grootse plannen voor een Campus en veel woningen. Hardwareweg 26-40 valt hier nog net buiten, dus hier zal voorlopig nog worden gewerkt.

Het pand is bij aankoop niet volledig verhuurd, dus hier ligt een mooie uitdaging. We kunnen die invullen met ons Business Center concept E4U, maar ook vrije verhuur is een optie. In ieder geval biedt de vierde etage een prachtige werkplek met ruim uitzicht. Parkeerplaatsen zijn ruim voor handen.

De koop is  gesloten en levering zal uiterlijk 31 mei plaatsvinden. Volledige verhuur van de nog leegstaande ruimtes leidt op korte termijn tot verhoging van het  exploitatie-/bonusrendement. De ontwikkelpotentie levert een vergezicht op exitrendement.

Hardwareweg 26-40 is een pand om goed te exploiteren met vergezicht op ontwikkelen naar wonen binnen de actuele gebiedsvisie.

Door de verhuurpotentie volledig in te vullen levert het pand een stabiele bijdrage aan het rendement van de portefeuille met exitrendement in het verschiet.

Samen Investeren is vastgoedeigenaar en Samen Financieren ontvangt het hypotheekrecht, wat  middels een acte van cessie aan investeerders vervalt.

Met E4U Businesscenters starten we een nieuwe locatie in Amersfoort. Er is meer dan ooit vraag naar flexibele verhuur van kleine eenheden.

Meer projecten

Wilt u ook investeren?

Samen met u investeren wij in vastgoed voor commerciële en maatschappelijke ondernemingen. Graag vertrekken we daarin bij u als investeerder, door in een persoonlijk gesprek uw wensen, belangen en drijfveren helder te krijgen. Vanuit het beeld dat daaruit ontstaat zoeken we naar een passende belegging.