Brochure aanvragen

Groningen | samen recreëren

Recreatiepark De Sikkenberg bevindt zich inmiddels ruim 25 jaar in het weidse Groningse land. Met de opvolgers van de initiatiefnemer is een mooie samenwerking ontstaan met visie voor de toekomst. Het park is overgenomen en de eerste stappen zijn gezet.

Niet alleen hebben de kersverse ondernemers de exploitatie van het park in korte tijd gezond weten te krijgen, er liggen ook tal van kansen tot verhoging van omzet en rendement. Zowel in uitbreiding van het aanbod bij bestaande woningen als door het plaatsen van nieuwe vormen van accommodatie.

Via een relatie leerden we het nieuwe ondernemersechtpaar van christelijk recreatiepark De Sikkenberg te Onstwedde (Groningen) kennen. Het park was eigendom van een Stichting die wilde verkopen. Alhoewel de ondernemers bancaire financiering kregen aangeboden, kozen zij na grondige kennismaking voor Samen Investeren, in het besef dat we met gezamenlijk ondernemerschap verder komen.

Niet alleen hebben de kersverse ondernemers de exploitatie van het park in korte tijd gezond weten te krijgen, er liggen ook tal van kansen tot verhoging van omzet en rendement. Zowel in uitbreiding van het aanbod bij bestaande woningen als door het plaatsen van nieuwe woningen. Een mooi perspectief voor een park dat anno 2021 haar 25 jarig bestaan viert! Kijk ook op www.sikkenberg.nl.

  • Investering: € 850.000
  • Financiering: 100% gefinancierd
  • Aanvangsrendement: 4%

Samen met de ondernemers benutten we mogelijkheden tot groei en verhogen de kwaliteit van het recreatieve aanbod.

Recreatie in eigen land is hot. Deze regio ademt rust en ruimte. Meer mensen moeten hier kennis van nemen. Inspanningen hiertoe betalen zich uit.

Het Park is voor een redelijk prijs aangekocht. Samen Investeren biedt hypotheekrecht aan investeerders en is betrokken op de exploitatie.

Continu doorontwikkelen van de parkfaciliteiten maken het echt een mooi en concurrerend park en een prettige vakantiebestemming.

Meer projecten

Wilt u ook investeren?

Samen met u investeren wij in vastgoed voor commerciële en maatschappelijke ondernemingen. Graag vertrekken we daarin bij u als investeerder, door in een persoonlijk gesprek uw wensen, belangen en drijfveren helder te krijgen. Vanuit het beeld dat daaruit ontstaat zoeken we naar een passende belegging.