Brochure aanvragen

Inspiratie | “Behoefte aan zorgvastgoed groeit zienderogen”

Dementie komt vrijwel in iedere familie- of vriendenkring voor. De eerste periode kan een dementerende nog thuis blijven wonen, al dan niet met een mantelzorger. Maar als de ziekte verergert, moet er op zoek worden gegaan naar een passende woning. Het liefst zie je de geliefde dan op een beschutte plek dichtbij, in een instelling waar aandacht, liefde en zorg vooropstaan.

In de toekomst neemt de behoefte aan ‘zorgvastgoed’ in Nederland sterk toe, zegtNiels van Rekom. Hij is eigenaar van Careal, een organisatie gericht op zorgvastgoed. Careal realiseert samen met Samen Investeren zorgprojecten in heel Nederland.

“Zorgvastgoed gaat over een breed scala aan woonvormen voor senioren: van levensbestendig appartement, beschut wonen tot intramurale verpleeghuiszorg. In Nederland neemt de vraag naar zorgvastgoed de komende jaren sterk toe, als gevolg van de vergrijzingsgolf en het feit dat dementie volksziekte nummer één is. Als we de cijfers, die Stichting Alzheimer Nederland jaarlijks publiceert, erbij pakken, zien we rond 2050 in de meeste regio’s van Nederland een verdubbeling van het aantal mensen met dementie. Zij hoeven in de beginfase van hun ziekte niet allemaal in een verpleeghuis behandeld te worden, maar dementie is een progressieve ziekte en op een gegeven moment laat het ziektebeeld het niet meer toe dat je thuis kunt wonen. Voor deze doelgroep moeten dus woningen komen en het aantal dat er nu is, zal bij lange na niet toereikend zijn als we kijken naar de groei van het ziektebeeld.”

Dichtbij de supermarkt
Maar woningen met zorg zijn schaars. Waar en hoe vind je ze? “Het heeft de voorkeur om zorgvastgoed te realiseren in de kernen van dorpen en steden, dichtbij voorzieningen. Meestal kunnen mensen niet meer zelfstandig autorijden en is het fijn als ze lopend hun boodschappen kunnen doen in de supermarkt om de hoek. In de grotere steden moet je creatief omgaan met de ruimte. Ook in ons dichtbebouwde land zijn nog wel kavels die in aanmerking komen voor nieuwbouw”, zegt Niels van Rekom.

“We zoeken de samenwerking met andere partijen zoals Samen Investeren. Het vergt behoorlijk wat creativiteit om geschikte locaties voor zorgvastgoed te vinden”


Netwerk
Van Rekom scant zorgvuldig zijn uitgebreide netwerk om ‘zorgkavels’ te vinden. Als specialist met de juiste expertise op het gebied van zorgvastgoed schuift hij regelmatig aan tafel met zorg exploitanten om hun behoeft en te peilen. “We zoeken de samenwerking met andere partijen zoals Samen Investeren. Het vergt behoorlijk wat creativiteit om geschikte locaties voor zorgvastgoed te vinden.Voor onze concepten hebben we over het algemeen wat grotere kavels nodig, voor projecten van minimaal twintig appartementen. Deels worden die ingericht als appartementen voor zelfstandig wonen in combinatie met appartementen voor een vormvan beschut wonen al of niet in een verpleeghuissetting.”

Maatschappelijke invulling
Veelal zijn gronden in eigendom van gemeenten of andere overheidsinstellingen en moeten desbetreffende locaties worden aanbesteed via een inschrijving of tenderprocedure. Op dat punt zie je dat gezien de schrijnende woningnood en hogere grondopbrengsten vaker wordt gekozen voor reguliere woningbouw. Een maatschappelijke invulling zoals de bouw van een zorginstelling is wat minder populair. Niels van Rekom: “De reguliere woonvormen waarin wij met Samen Investeren willen ontwikkelen, bevorderen juist de doorstroming op de woningmarkt, want de oudere doelgroep verhuist nu niet omdat er geen geschikt woningaanbod is.”

Gunstig imago
Als er een locatie is gevonden kijken we samen met de gemeente welke invulling passend is. En wat blijkt dan? De buurt reageert doorgaans enthousiast op de bouw van een wooncomplex voor senioren of een zorginstelling. Het imago van ‘zorgvastgoed’ blijkt gunstig. Iedereen kent in zijn omgeving wel iemand met dementie. Het is een herkenbaar ziektebeeld, dat niet op sociale weerstand stuit. Integendeel: men ziet een zorginstelling of wooncentrum voor senioren als een welkome en waardevolle gast in de wijk.

“Een maatschappelijke invulling zoals de bouw van een zorginstelling is wat minder populair”


Sleutel
Het realiseren van zorgvastgoed vraagt veel tijd: denk aan de omgevingsvergunningen en wijzigingen van bestemmingsplannen. Vervolgens start de procedure waarbij architect en aannemer in beeld komen. Duurzaam bouwen vraagt steeds meer aandacht: gasloos, energieneutraal, zonnepanelen en warmtepompen. Als het dan uiteindelijk zover is dat het projectkan worden opgeleverd, is dat het mooiste moment voor Van Rekom: de overhandiging van de sleutel aan de zorgexploitant.

Aanvullende diensten
In sommige gevallen houdt het dan voor Careal niet op, want Careal verzorgt ook aanvullende diensten zoals het financiële beheer van het zorgvastgoed. Van Rekom: “Wij kunnen zorgprofessionals op dat vlak volledig ontzorgen.”

‘Snel schakelen tussen locatie en zorgleverancier is onze kracht’

Niels van Rekom is oprichter van Careal. Tijdens zijn studie vastgoed en makelaardij verdiepte hij zich in zorgvastgoed en met recht mag hij zich een specialist noemen. Hij heeft een groot netwerk van zorgexploitanten. ‘Het is onze kracht dat we snel kunnen schakelen tussen locatie en mogelijke zorgleverancier.’

‘Wij zien andere projectontwikkelaars niet als concurrenten, maar als partners om mee samen te werken. Careal speelt vooral een cruciale rol als de expertise van zorgvastgoed ontbreekt. Steeds vaker gaan we in zee met grote gebiedsontwikkelaars die vanuit de gemeenten een maatschappelijke opdracht mee krijgen om woonwijken te realiseren met een gemêleerd aanbod van voorzieningen en daar hoort ook zorgvastgoed bij’, aldus Van Rekom.

Niels van Rekom ervaart de samenwerking met Samen Investeren als plezierig. ‘Samen Investeren beschikt over locaties om zorgvastgoed te realiseren en heeft zich als doel gesteld een maatschappelijke behoefte te bedienen. Rendement staat niet op nummer één. Die idealistische component van hun verhaal spreekt me bijzonder aan. Ik merk dat de gemeentelijke overheden daar gevoelig voor zijn. Zij zien geen geldbelust investeringsvehikel dat op de stoep staat en dat blijkt een prettige uitzondering op de regel te zijn.’

Meer projecten

Wilt u ook investeren?

Samen met u investeren wij in vastgoed voor commerciële en maatschappelijke ondernemingen. Graag vertrekken we daarin bij u als investeerder, door in een persoonlijk gesprek uw wensen, belangen en drijfveren helder te krijgen. Vanuit het beeld dat daaruit ontstaat zoeken we naar een passende belegging.