Brochure aanvragen

Interview | “Investeren in de toekomst van jongvolwassenen”

Je eigen financiën beheren, het huishouden doen, solliciteren, op je eigen benen leren staan. We hebben het allemaal moeten leren, met de hulp en support van onze omgeving. Voor jongeren die opgroeien in gezinshuizen, zorginstellingen of pleegzorg is een supportstructuur in het jongvolwassen leven niet vanzelfsprekend. Dorien en Peter steunen jongvolwassenen.

Voor het eerst op kamers, oefenen voor later
In april 2023 startten Dorien en Peter daarom een aanvulling op het gezinshuis in Ede. Met een aantal begeleide woonunits is er een veilige omgeving ontstaan waarin jongeren die ‘te oud’ zijn voor de jeugdzorg zich onder begeleiding voorbereiden op een zelfstandig leven in de maatschappij.

Begeleiden ens amenwerken
Peter en Dorien werken nauw samen met de jongeren die verblijven in de woonunits. Ze begeleiden hen bij het opbouwen van zelfvertrouwen, het leren van praktische vaardigheden en het ontwikkelen van een gezonde levensstijl.Ze bieden ook trainingen en workshops aan om de jongeren voor te bereiden op het vinden van werk, het omgaan met financiën, huishoudelijke taken en het opbouwen van sociale relaties.

Het netwerk ondersteunt Dorien en Peter...

Gemeenschap van ondersteuning
In een gezin dragen we allemaal bij aan het grotere geheel. Zo is het ook in de samenwerking tussen het initiatief van Peter en Dorien Keurentjes en Samen Investeren. De expertise en de inzet van Peter, Dorien en de begeleiders, de visie van de organisatie Credohuis en het netwerk van Samen Investeren. Met elkaar creëren we een blijvende waarde voor de jongeren. Peter en Dorien gunnen alle gezinshuisouders en beheerders van gezinshuizen dezelfde steun die zij hebben ontvangen. Ze begrijpen dat gezinshuisouders te maken hebben met unieke uitdagingen. Daarom streven Peter en Dorien ernaar om een gemeenschap van ondersteuning te creëren voor gezinshuisouders en beheerders van gezinshuizen.

... en u ondersteunt het netwerk

Impact die jarenlang doorwerkt
Het echtpaar gelooft sterk in de kracht van samenwerkingen het delen van kennis en middelen om een positieve impact te hebben op het leven van jongeren én pleegouders. Ook met behulp van de investering van het netwerk van Samen Investeren wordt de weg vrijgemaakt voor een impact die nog vele jaren door zal werken in de levens van de jongvolwassenen.

“We moedigen medeondernemers, investeerders en vrijwilligers aan om betrokken te raken bij maatschappelijke projecten. Zich te richten op het bieden van ondersteuning aan degenen die dagelijks voor kinderen en jongeren zorgen.” - Peter

Meer projecten

Wilt u ook investeren?

Samen met u investeren wij in vastgoed voor commerciële en maatschappelijke ondernemingen. Graag vertrekken we daarin bij u als investeerder, door in een persoonlijk gesprek uw wensen, belangen en drijfveren helder te krijgen. Vanuit het beeld dat daaruit ontstaat zoeken we naar een passende belegging.